تماس با ما

درباره ما

آسانسور سیدی با در دست داشتن تجارب سالها در راستای نصب و راه اندازی انواع آسانسورها ی گیرلس و روملس ،سرویس آسانسور و نصب آسانسور در ساختمانهای قدیمی توانایی نصب و راه اندازی انواع آسانسور در هر نوع و ابعاد را داراست.

کارهایی که توانایی انجام آن را داریم

نصب انواع آسانسور

آسانسور سیدی توانایی نصب انواع آسانسور را در هر ابعادی و حتی در ساختمانهای قدیمی را دارد.

سرویس انواع آسانسور

آسانسور سیدی توانایی سرویس انواع آسانسور و به روز کردن قطعات را دارد.

فروش انواع قطعات آسانسور

فروش انواع قطعات آسانسور و ارسال آنها به سراسر کشور

بازسازی آسانسورهای قدیمی

آسانسور سیدی میتواند آسانسورهای قدیمی را بازسازی کرده و تمام قطعات آن را به روز کند.

بازسازی

قطعات

نمونه کارها

پروژه ها

درباره ما

نظرات مشتریان

فهرست